Category: Aktuality

Zkušenosti s online výukou – seminář KMAT

KMAT pořádá 8.září seminář na téma „Zkušenosti s online výukou“ s cílem připravit se včas na možný průběh ZS. Účast učitelů KMAT povinná, ostatních vítaná. Seminář se koná v učebně 252JM ve 14 hod. Délka tvání cca 2 hodiny.

Zkušenosti s online výukou – seminář KMAT

Průběžný test v ZS 2020/2021

V ZS 2020/2021 se průběžný test (4MM101 i 4MM106) bude psát v týdnu od 23. 11. do 27. 11.

Zkušenosti s online výukou – seminář KMAT

Upozornění před zkouškou z matematiky

Během zkoušky z matematiky není povoleno používat jakékoli elektronické pomůcky (kalkulačky, mobily, atd.). Tyto předměty musí zůstat v uzavřené tašce. Na stole smí ležet pouze čisté papíry, psací potřeby a průkaz totožnosti. Nedodržení podmínek, např. mobil na viditelném místě, je důvodem k ukončení zkoušky.

Zkušenosti s online výukou – seminář KMAT

Průběžný test

Průběžný test letos nahradí stejně bodovaný domácí úkol. Zadání dostanete do 9. 4., úkol vypracovaný vlastní rukou odevzdáte svému cvičícímu do 23. 4.

Zkušenosti s online výukou – seminář KMAT

Zahájení náhradní výuky

Výuka v LS 2019/2020 bude pokračovat samostudiem. Kontakt s vyučujícím bude fungovat prostřednictvím emailu. Jako doplněk výuky doporučujeme e-learning (https://www.matematikavsem.cz). V základním kurzu pokračujeme determinanty (https://www.matematikavsem.cz/linearni-algebra-2951.html).

Zkušenosti s online výukou – seminář KMAT

Opatření děkana FIS

Opatření děkana FIS č.2/2015 S účinností od 1. 10. 2015 se zakazuje používat při všech typech testů a zkoušek na Fakultě informatiky a statistiky mobilní telefony a jinou komunikační techniku. Porušení tohoto zákazu bude důvodem pro zahájení disciplinárního řízení. doc. RNDr. Luboš Marek, CSc Opatření děkana FIS č.2/2002 Každý student je povinen u zkoušek a […]

Zkušenosti s online výukou – seminář KMAT

Přípravné kurzy z matematiky

Již je možné přihlašovat se na přípravné kurzy z matematiky k přijímacím zkouškám.

Zkušenosti s online výukou – seminář KMAT

Průběžný test v LS 2019/2020

V LS 2019/2020 se průběžný test (4MM101 i 4MM106) bude psát v 9. výukovém týdnu.

Zkušenosti s online výukou – seminář KMAT

Náhradní termín

Náhrada za zrušený termín zkouškové písemky 4MM101 i 4MM106 ve čtvrtek 3. 1. 2019 (nahlášená bomba na VŠE) bude v pátek 4. 1. 2019 ve stejném čase a stejné posluchárně.

Zkušenosti s online výukou – seminář KMAT