Archiv rubriky: Aktuality

Průběžný test v ZS 2019/2020

V ZS 2019/2020 se průběžný test (4MM101 i 4MM106) bude psát v 9. výukovém týdnu.

Průběžný test  v ZS 2019/2020

Upozornění před zkouškou z matematiky

Během zkoušky z matematiky není povoleno používat jakékoli elektronické pomůcky (kalkulačky, mobily, atd.). Tyto předměty musí zůstat v uzavřené tašce. Na stole smí ležet pouze čisté papíry, psací potřeby a průkaz totožnosti. Nedodržení podmínek, např. mobil na viditelném místě, je důvodem k ukončení zkoušky.

Průběžný test  v ZS 2019/2020

Opatření děkana FIS

Opatření děkana FIS č.2/2015 S účinností od 1. 10. 2015 se zakazuje používat při všech typech testů a zkoušek na Fakultě informatiky a statistiky mobilní telefony a jinou komunikační techniku. Porušení tohoto zákazu bude důvodem pro zahájení disciplinárního řízení. doc. RNDr. Luboš Marek, CSc Opatření děkana FIS č.2/2002 Každý student je povinen u zkoušek a […]

Průběžný test  v ZS 2019/2020

Přípravné kurzy z matematiky

Již je možné přihlašovat se na přípravné kurzy z matematiky k přijímacím zkouškám.

Průběžný test  v ZS 2019/2020

Náhradní termín

Náhrada za zrušený termín zkouškové písemky 4MM101 i 4MM106 ve čtvrtek 3. 1. 2019 (nahlášená bomba na VŠE) bude v pátek 4. 1. 2019 ve stejném čase a stejné posluchárně.

Průběžný test  v ZS 2019/2020