Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Katedra matematiky zajišťuje výuku matematických disciplín pro všechny studijní obory Vysoké školy ekonomické v Praze. Vedle povinného kurzu Matematika pro bakalářské studium zajišťuje výuku dalších kurzů z oblasti diskrétní i spojité matematiky…

Více »

Kontakt | Všechny kontakty

Adresa: Katedra matematiky
VŠE v Praze
Ekonomická 957
148 00 Praha 4
Telefon: 224 094 247

Nepřehlédněte

Opatření děkana FIS č.2/2015

S účinností od 1. 10. 2015 se zakazuje používat při všech typech testů a zkoušek na Fakultě informatiky a statistiky mobilní telefony a jinou komunikační techniku. Porušení tohoto zákazu bude důvodem pro zahájení disciplinárního řízení.

doc. RNDr. Luboš Marek CSc., děkan FIS

 

Opatření děkana FIS č.2/2002

Každý student je povinen u zkoušek a zápočtových písemných prací prokázat svou totožnost identifikační kartou studenta nebo občanským průkazem (index nestačí).
Pokud student nemá požadované doklady (identifikační kartu, občanský průkaz), nemůže v tento termín zkoušku nebo zápočet skládat a termín ztrácí. Za realizaci odpovídají jednotliví vyučující kurzů FIS.
Opatření děkana Fakulty informatiky a statistiky nabývá účinnosti dnem 23.května 2002.

Prof. Ing. Richard Hindls, CSc v.r.