Katedra matematiky zajišťuje výuku matematických disciplín pro všechny studijní obory Vysoké školy ekonomické v Praze.

V současnosti poskytuje výuku základního kurzu Matematika pro ekonomy na čtyřech fakultách VŠE (Fakulta financí a účetnictví, Fakulta mezinárodních vztahů, Fakulta podnikohospodářská a Fakulta informatiky a statistiky), kromě toho nabízí několik dalších kurzů pro bakalářské i magisterské studium.