4MM103 – doporučená literatura

Základní učebnice


Klůfa J., Sýkorová I.: Učebnice matematiky (2) pro studenty VŠE, Praha, Ekopress, 2023

Příprava na závěrečné testy


Otavová M.,Sýkorová I.: Matematika: Soubor testů pro všechny kurzy matematiky na VŠE. Praha, Ekopress, 2020