Rektor VŠE ocenil nejlepší pedagogy roku 2023

V úterý 5. března se rektor VŠE, Petr Dvořák, setkal s nejlepšími pedagogy z Vysoké školy ekonomické v Praze a ocenil jejich vynikající práci.

Jako nejlepší vyučující na FIS byla oceněna RNDr. Irena Sýkorová, Ph.D. z katedry matematiky.

Pro vyhodnocení Pedagoga roku byla použita data získaná ze studentských evaluací, které se zaměřovaly na kvalitu pedagoga – jeho kvalifikovanost, odbornost, připravenost na přednášky či cvičení, srozumitelnost výkladu, schopnost vysvětlit látku, a také zájem a schopnost odpovídat a řešit dotazy nebo problémy studentů.

V porovnání s minulým rokem, kdy byl kladen větší důraz na hodnocení od studentů té fakulty, na které pedagog působí, letos bylo zohledněno hodnocení všech studentů napříč všemi fakultami.

Výsledky z ostatních fakult naleznete zde.