4MM101 – doporučená literatura

Příprava na průběžné i závěrečné testy

Klůfa J., Pasáčková J.: Učebnice matematiky (1) pro studenty VŠE, Praha, Ekopress, 2023

Otavová M.,Sýkorová I.: Matematika: Soubor testů pro všechny kurzy matematiky na VŠE. Praha, Ekopress, 2020

Otavová M.,Sýkorová I.: Úvod do reálných funkcí pro studenty VŠE. Praha, Ekopress, 2022