Přihlašování a omlouvání zkoušky

pro předměty 4MM101 a 4MM106 – LS 2023/2024
 • Zkouškové termíny

  Každý student je povinen se přihlásit na některý z termínů:
  4MM101 od 14. 5. do 18. 6. 2024.
  4MM106 od 21. 5. do 10. 6. 2024.

 • Termín řádný/opravný

  Řádné termíny jsou určeny především pro studenty, kteří jdou na zkoušku poprvé. Pokud však zůstanou volná místa i odpoledne (cca kolem 16.00 hod.) před uzavřením termínu, je možné, aby kapacitu doplnili studenti se známkou 4+.
  Opravný termín bude vypsán dodatečně v průběhu zkouškového období a bude se konat 19. 6. 2024 (4MM101). Pozor – v InSISu je opravný termín též označen jako řádný.
  Opravný termín je určen pro:

  • studenty, kteří zkoušku opakují (již dostali známku 4+),
  • studenty, kteří se nemohli na řádný termín dostavit z důvodu nemoci (nutné lékařské potvrzení).

 • Ústní zkouška

  Ústní část zkoušky se koná zpravidla do 3 pracovních dnů od části písemné (nejčastěji však v tentýž den a v den následující). Z vážných důvodů (např. návštěva lékaře, jiná zkouška …) je možnost předem se domluvit na sekretariátu KMAT (e-mailem jana.buncova@vse.cz), který den může nebo naopak nemůže být student zkoušen. Po písemné části již žádné změny termínu ústní zkoušky provádět nelze. Při jakékoliv korespondenci uvádějte prosím termín písemné zkoušky a číslo posluchárny, do které jste se přihlásili.

 • Omluva termínu zkoušky

  Z důvodu nemoci má student možnost se ze zkoušky omluvit. Omluvenku (potvrzení od lékaře) je povinen doručit nejlépe v elektronické podobě do 3 dnů na sekretariát KMAT. Za platné se považuje pouze lékařské potvrzení s uvedením délky nemoci, neschopenka nebo lékařská zpráva o hospitalizaci. Jednodenní návštěvy lékaře si prosím naplánujte na jiný termín než zkouškový. Na sekretariátu KMAT se omlouvá pouze termín zkoušky, nikoliv celý předmět.

  Celý předmět smí omluvit (z důvodu dlouhodobé nemoci) pouze RNDr. Richard Horský, Ph.D.

 

Veškeré organizační záležitosti je nutné vyřizovat na sekretariátu KMAT.