4MM103 – požadavky k písemce

 • Výpočet determinantu blokové matice.
 • Rozklad matice na součet symetrické a antisymetrické matice.
 • Skeletní rozklad matice.
 • Výpočet jedné pravé (resp. levé) inverzní matice k dané matici.
 • Vypočet jedné pseudoinverzní matice k dané matici.
 • Řešeni soustavy lineárních rovnic pomocí pseudoinverzní matice:
  • k matici soustavy najděte pseudoiverzni matici A,
  • určete AA a ověřte idempotentnost teto matice,
  • napište obecné řešeni soustavy.
 • Rozhodněte, zda matice A je idempotentní.
 • Rozhodněte, zda matice A, B jsou podobné.
 • Charakteristická čísla a charakteristické vektory matice.
 • Typ kvadratické formy (symetrické matice):
  • Sylvestrova věta,
  • převod na diagonální tvar,
  • pomocí charakteristických čísel.
 • Taylorův polynom.
 • Neurčitý integrál (per partes, substituce, racionální funkce – ve jmenovateli je polynom nejvýše 2. stupně).
 • Určitý integrál (velikost plochy).
 • Nevlastní integrál (funkce gama a beta, střední hodnota a rozptyl).
 • Dvojný integrál.
 • Extrémy funkcí více proměnných (absolutní, lokální, vázané).
 • Diference, diferenční rovnice (n-tý člen rekurentně definované posloupnosti).

___________________________________________________________________________

Literatura

Klůfa J., Sýkorová I.: Učebnice matematiky (2) pro studenty VŠE, Praha, Ekopress, 2023