Redakční rada

Předseda
Prof. RNDr. Jindřich Klůfa, CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze
Členové
Doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc., Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha
Doc. RNDr. Jan Coufal, CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze
Prof. Ing. Richard Hindls, CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze
Prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze
RNDr. Magdalena Hykšová, Ph.D., České vysoké učení technické v Praze
Prof. Ing. RNDr. Jan Kodera, CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze
Doc. RNDr. Luboš Marek, CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze
Prof. Ing. Bohumil Minařík, CSc., Mendelova univerzita v Brně
Prof. RNDr.Ing. Petr Němec, DrSc., Česká zemědělská univerzita v Praze
Prof. RNDr. Ing. František Peller, Ph.D., Ekonomická univerzita v Bratislavě
Prof. RNDr. PhDr. Antonín Slabý, CSc., Univerzita Hradec Králové
Prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc., Česká zemědělská univerzita v Praze
Doc. Ing. Pavla Vrabcová, Ph.D., Technická univerzita v Liberci
Prof. RNDr. Rudolf Zimka, Ph.D., Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici
Editor
RNDr. Irena Sýkorová, Ph.D.