Redakční rada

Předseda
Prof. RNDr. Jindřich Klůfa, CSc., Vysoká škola ekonomická Praha
Členové
Doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc., Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha
Doc. RNDr. Jan Coufal, CSc., Vysoká škola ekonomická Praha
Prof. Ing. Richard Hindls, CSc., Vysoká škola ekonomická Praha
Prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., Vysoká škola ekonomická Praha
RNDr. Magdalena Hykšová, Ph.D., České vysoké učení technické Praha
Prof. Ing. RNDr. Jan Kodera, CSc., Vysoká škola ekonomická Praha
Doc. RNDr. Luboš Marek, CSc., Vysoká škola ekonomická Praha
Prof. Ing. Bohumil Minařík, CSc., Mendelova univerzita Brno
Prof. RNDr.Ing. Petr Němec, DrSc., Česká zemědělská univerzita Praha
Doc. RNDr. Václav Nýdl, CSc., Jihočeská univerzita České Budějovice
Prof. RNDr. Ing. František Peller, Ph.D., Ekonomická univerzita Bratislava
Prof. RNDr. PhDr. Antonín Slabý, CSc., Univerzita Hradec Králové
Doc. RNDr. Jan Slavík, CSc., Západočeská univerzita Plzeň
Prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc., Česká zemědělská univerzita Praha
Prof. RNDr. Rudolf Zimka, Ph.D., Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
Editor
RNDr. Irena Sýkorová, Ph.D.