Doporučená literatura

Příprava na průběžné i závěrečné testy 4MM101, 4MM106, 4MM103:


Otavová M.,Sýkorová I.: Matematika: Soubor testů pro všechny kurzy matematiky na VŠE. Praha, Ekopress, 2020

Funkce a jejich vlastnosti:


Otavová M.,Sýkorová I.: Úvod do reálných funkcí pro studenty VŠE. Praha, Ekopress, 2022