Vzorce a literatura

U přijímacích zkoušek z matematiky na VŠE budete mít k dispozici tyto vzorce (PDF).

Doporučená literatura:


Klůfa J.: Matematika k přijímacím zkouškám na Vysokou školu ekonomickou, Ekopress, Praha, 2017