Testy, vzorce a literatura

Ukázkové testy z matematiky k přijímacím zkouškám:

  • FFÚ, FPH   (zadání a řešení)
  • FMV   (zadání a řešení)
  • FIS   (zadání a řešení)

U přijímacích zkoušek z matematiky na VŠE budete mít k dispozici tyto vzorce (PDF).

Doporučená literatura:


Klůfa J.: Matematika k přijímacím zkouškám na bakalářské studium VŠE, Ekopress, Praha, 2022
Otavová M., Sýkorová I.: Úvod do reálných funkcí pro studenty VŠE. Ekopress, Praha, 2022