Zásady při psaní písemné části zkoušky

Uvedené pokyny platí pro průběžný test i pro závěrečnou písemku.

 1. Každý student si přinese dostatečný počet čistých papírů.
 2. Studenti mají před sebou pouze identifikační kartu, psací potřeby, papír a zadání písemné práce.
 3. Kalkulačky není dovoleno používat.
 4. Studenti vypnou mobily a uloží je spolu s kalkulačkami a chytrými hodinkami do tašky.
 5. Uzavřené tašky, svetry apod. mají položené na desce za sebou nebo při stěně.
 6. Vyučující kontroluje totožnost podle identifikační karty.
 7. U každého příklady musí být uvedeny všechny kroky výpočtu. Samotný výsledek bez odpovídajícího postupu je hodnocen 0 body.
 8. Jednotlivé příklady studenti oddělují vodorovnou čarou.
 9. Pokud příklad pokračuje na jiném místě, musí student na toto místo odkázat.
 10. Neplatný výpočet student škrtne.
 11. Definitivní verze výpočtu nesmí být psána tužkou.
 12. Student nesmí žádné písemnosti odnášet, všechny (i pomocné výpočty) je nutno odevzdat.