4MM101 – hodnocení

Písemka v semestru
  • Zpravidla v 9. týdnu výuky se na cvičení píše písemka, ve které jsou 4 příklady a 1 otázka z teorie. Výsledek bude započten do celkového hodnocení.
  • Studenti, kteří budou mít na tento den zdravotní neschopenku, musí o tom emailem informovat cvičícího a neschopenku zaslat do týdne.
  • Náhradní termín pro řádně omluvené vypíše cvičící v 10.- 12. týdnu výuky. Pokud student písemku nenapíše do konce 12. týdne výuky, příslušný možný zisk propadá.
  • Pokud písemku nenapíše ze zdravotních důvodů, může být předmět na jeho žádost omluven. Omluvení předmětu vyřizuje RNDr. Richard Horský, Ph.D.
Zkouška
  • Zkoušková písemka bude mít 8 příkladů, ústní zkouška bude sestávat obvykle ze čtyř otázek.
  • Hodnocení těchto tří částí zkoušky bude postupně 20 %, 40 % a 40 %, tj. student může za první písemku získat maximálně 20 bodů, za zkouškovou písemku maximálně 40 bodů a za ústní část zkoušky maximálně 40 bodů.
Hodnocení studentů
Body celkem Známka
90-100 1
75-89 2
60-74 3
50-59 4+
méně než 50 4
Literatura

Klůfa J.: Matematika pro bakalářské studium na VŠE, Praha, Ekopress, 2019, ISBN 978-80-87865-53-8

Požadavky ke zkoušce

Znalost základů teorie v rozsahu shora uvedené učebnice (matematické věty a definice), znalost řešení příkladů z této učebnice a jejich numerických variant.