4MM101 – testy

Větší množství řešených a neřešených variant průběžných i závěrečných testů je uvedeno v učebnici:


Sýkorová I., Otavová M.: Matematika: Testy pro přípravu k bakalářským zkouškám na VŠE. Praha, Ekopress, 2017, ISBN 978-80-87865-40-8