4MM106 – testy

Větší množství řešených a neřešených variant průběžných i závěrečných testů je uvedeno v učebnici:


Otavová M.,Sýkorová I.: Matematika: Soubor testů pro všechny kurzy matematiky na VŠE. Praha, Ekopress, 2020, ISBN 978-80-87865-66-8