4MM103 – testy

Řešené i neřešené varianty závěrečných testů jsou uvedeny v učebnici:


Sýkorová I., Otavová M.: Matematika: Testy pro přípravu k bakalářským zkouškám na VŠE. Praha, Ekopress, 2017, ISBN 978-80-87865-40-8