4MM103 – testy

Řešené i neřešené varianty závěrečných testů jsou uvedeny v učebnici:


Otavová M.,Sýkorová I.: Matematika: Soubor testů pro všechny kurzy matematiky na VŠE. Praha, Ekopress, 2020, ISBN 978-80-87865-66-8