Členové katedry

Jméno a příjmení E-mail Kancelář Telefon
Profesor
prof. RNDr. Jindřich Klůfa, CSc. klufa@vse.cz NB 381
JM 307
+420 224 09 5492
+420 224 09 4208
Docent
doc. Ing. Nikola Kaspříková, Ph.D. kasn01@vse.cz NB 381
JM 212
+420 224 09 4234
Odborní asistenti
Ing. Petra Dotlačilová petra.dotlacilova@vse.cz JM 326 +420 224 09 4243
Mgr. Jana Glivická jana.glivicka@vse.cz JM 331 +420 224 09 4249
RNDr. Richard Horský, Ph.D. rhorsky@vse.cz JM 315 +420 224 09 4241
Miroslava Otavová, prom. mat. otavova@vse.cz NB 381
JM 214
+420 224 09 4233
RNDr. Jana Pasáčková, Ph.D. jana.pasackova@vse.cz NB 381
JM 326
+420 224 09 4243
RNDr. Irena Sýkorová, Ph.D. sykorova@vse.cz JM 213 +420 224 09 4235
Ing. MUDr. Lubomír Štěpánek, Ph.D. lubomir.stepanek@vse.cz JM 215 +420 224 09 4240
Mgr. Martin Víta, Ph.D. info@martinvita.eu JM 215 +420 224 09 4240
Externí spolupracovníci
doc. RNDr. Slavomír Burýšek, CSc. burysek@vse.cz JM 329 +420 224 09 4248
doc. RNDr. Věra Burýšková, CSc. buryskov@vse.cz JM 332 +420 224 09 4229
doc. RNDr. Jan Coufal, CSc. jan.n.coufal@seznam.cz JM 329 +420 224 09 4248
RNDr. Lada Eliášová eliasova@vse.cz JM 332 +420 224 09 4229
RNDr. Petr Glivický, Ph.D. petr.glivicky@vse.cz JM 316 +420 224 09 4236
RNDr. Marie Hojdarová, CSc. marie.hojdarova@vse.cz JM 331 +420 224 09 4249
RNDr. Josef Janák, Ph.D. josefjanak@seznam.cz JM 333 +420 224 09 4246
Bc. Matěj Lebeda matej.lebeda@centrum.cz JM 316 +420 224 09 4236
Bc. et Bc. Andrej Liška liska.andrej123@gmail.com JM 332 +420 224 09 4229
PaedDr. Renata Majovská, Ph.D. renata.majovská@gmail.com JM 212 +420 224 09 4234
RNDr. Jiří Nečas necas@vse.cz JM 215 +420 224 09 4240
RNDr. Alena Olšáková, MBA a.olsakova@seznam.cz JM 215 +420 224 09 4240
doc. Ing. Milan Petrík, Ph.D. petrikm@tf.czu.cz JM 333 +420 224 09 4246
Mgr. Přemysl Rosa premysl.rosa@gmail.com JM 316 +420 224 09 4236
RNDr. Marcel Štolc stolcml@gmail.com JM 332 +420 224 09 4229
RNDr. Pavel Urban Urban.Pavel.56@seznam.cz JM 333 +420 224 09 4246
Mgr. Eva Zelinková zelineva@gmail.com JM 213 +420 224 09 4235
Sekretariát
Ing. Jana Buncová jana.buncova@vse.cz JM 308 +420 224 09 4247