Základní literatura

4MM101, 4MM106


Klůfa J.: Základy matematiky pro Vysokou školu ekonomickou, Praha, Ekopress, 2021, ISBN 978-80-87865-72-9

4MM102, 4MM151, 4MM156, 4MM157


Klůfa J., Kaspříková N.: Mathematics for Economic Universities, Praha, Ekopress, 2013, ISBN 978-80-87865-01-9

4MM103


Klůfa J., Sýkorová I.: Matematika 2 pro Vysokou školu ekonomickou, Praha, Professional Publishing, 2018, ISBN 978-80-88260-06-6