Základní literatura

4MM101, 4MM106


Klůfa J., Pasáčková J.: Učebnice matematiky (1) pro studenty VŠE, Praha, Ekopress, 2023

4MM102, 4MM108, 4MM151, 4MM156, 4MM157


Klůfa J., Kaspříková N.: Mathematics for Economic Universities, Praha, Ekopress, 2013

4MM103


Klůfa J., Sýkorová I.: Učebnice matematiky (2) pro studenty VŠE, Praha, Ekopress, 2023