Publikační činnost

Katedru matematiky reprezentují především knižní publikace, které jsou využívány jako celostátní učebnice matematiky na většině vysokých škol s ekonomickým zaměřením, dále pak monografie, ve kterých jsou originální výsledky v oblasti statistických přejímek. Na katedře vznikla také řada skript, která se používají ve výuce na VŠE. Členové katedry publikují odborné články především v časopisu Mundus symbolicus, který katedra vydává už od roku 1992, dále pak v zahraničních časopisech a sbornících z mezinárodních konferencí.

Publikační činnost katedry je zdokumentována v Databázi publikační činnosti učitelů VŠE.