Průběžný test v ZS 2019/2020

V ZS 2019/2020 se průběžný test (4MM101 i 4MM106) bude psát v 9. výukovém týdnu.