Přípravné kurzy z matematiky

Již je možné přihlašovat se na přípravné kurzy z matematiky k přijímacím zkouškám.