Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Vědecká činnost katedry

Související stránky

Vědecká činnost katedry se soustřeďuje na dílčí otázky základního i aplikovaného výzkumu. Pracovníci katedry matematiky získali granty od Grantové agentury ČR (GAČR), Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ) a Interní grantové agentury VŠE (IGA). Výsledky publikují a prezentují na mezinárodních konferencích.

Dále katedra pravidelně od roku 1992 vydává recenzovaný časopis Mundus symbolicus.