4MM106 – testy

Větší množství řešených a neřešených variant průběžných i závěrečných testů je uvedeno v učebnici:

Sýkorová I., Otavová M.: Matematika: Testy pro přípravu k bakalářským zkouškám na VŠE. Praha, Ekopress, 2017, ISBN 978-80-87865-40-8


 

 


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague