Vědecká činnost katedry

Vědecká činnost katedry se soustřeďuje na dílčí otázky základního i aplikovaného výzkumu. Pracovníci katedry matematiky získali granty od Grantové agentury ČR (GAČR), Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ) a Interní grantové agentury VŠE (IGA). Výsledky publikují a prezentují na mezinárodních konferencích.

Dále katedra pravidelně od roku 1992 vydává recenzovaný časopis Mundus symbolicus.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague