Průběžný test 4MM101 v ZS 2014/2015

Změna: v zimním semestru 2014 se průběžný test bude psát až v 10. týdnu.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague