Průběžný test 4MM101 v ZS 2016/2017

Změna: v zimním semestru 2016/2017 se průběžný test 4MM101 bude psát až v 10. týdnu.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague