Průběžný test 4MM101, 4MM106 v ZS 2017/2018

V ZS 2017/2018 se průběžný test (4MM101 i 4MM106) bude psát v 10. výukovém týdnu.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague