Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
4MM103 – požadavky k písemce

Související stránky

pis_103_pozad

 • Definiční obor fce 2 prom., graficky znázornit (kuželosečky).
 • Výpočet determinantu blokové matice.
 • Skeletní rozklad matice.
 • Rozklad matice na součet symetrické a antisymetrické matice.
 • Výpočet jedné pravé (resp. levé) inverzní matice k dané matici.
 • Vypočet jedné pseudoinverzní matice k dané matici.
 • Řešeni soustavy lineárních rovnic pomocí pseudoinverzní matice:
  • a) k matici soustavy najděte pseudoiverzni matici A-,
  • b) určete AA  a ověřte idempotentnost teto matice,
  • c) napište obecné řešeni soustavy.
 • Rozhodněte, zda matice A je idempotentní.
 • Rozhodněte, zda matice A, B jsou podobné.
 • Charakteristická čísla a charakteristické vektory matice.
 • Typ kvadratické formy (symetrické matice):
  • a) Sylvestrova věta,
  • b) převod na diagon. tvar,
  • c) pomocí charakt. čisel.
 • Taylorův polynom.
 • Neurčitý integrál (per partes, substituce, racionální fce – ve jmenovateli je polynom nejvýše 2. stupně).
 • Určitý integrál (velikost plochy).
 • Nevlastní integrál (fce gama a beta, střední hodnota a rozptyl).
 • Dvojný integrál.
 • Extrémy fce více proměnných (absolutní, lokalní, vázané).
 • Diference, diferenční rovnice (n-tý člen rekurentně definované posloupnosti).