Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Zásady při psaní písemné části zkoušky

Související stránky

  1. Studenti mají před sebou pouze index a identifikační kartu, psací potřeby, papír a zadání písemné práce. Kalkulačky není dovoleno používat.
  2. Studenti vypnou mobily a uloží je spolu s kalkulačkami do tašky.
  3. Uzavřené tašky, svetry apod. mají položené na desce za sebou nebo při stěně.
  4. Vyučující kontroluje totožnost podle identifikační karty.
  5. Jednotlivé příklady studenti oddělují vodorovnou čarou.
  6. Pokud příklad pokračuje na jiném místě, musí student na toto místo odkázat.
  7. Neplatný výpočet student škrtne.
  8. Definitivní verze výpočtu nesmí být psána tužkou.
  9. Student nesmí žádné písemnosti odnášet, všechny (i pomocné výpočty) je nutno odevzdat.