4MM101 – hodnocení

Písemka v semestru

Zkouška

90-100 bodů 1
75-89 bodů 2
60-74 bodů 3
50-59 bodů 4+
méně než 50 bodů 4

Literatura

Klůfa J.: Matematika pro Vysokou školu ekonomickou, Praha, Ekopress, 2016, ISBN 978-80-87865-32-3.
 

Požadavky ke zkoušce

Znalost základů teorie v rozsahu shora uvedené učebnice (matematické věty a definice), znalost řešení příkladů z této učebnice a jejich numerických variant.  


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague