4MM106 – požadavky ke zkoušce

Úvod

Algebra

Konvergence

Derivace

Integrály

Funkce dvou proměnných

Diferenciální rovnice

___________________________________________________________________________

Literatura

Klůfa J.: Matematika pro Vysokou školu ekonomickou, Praha, Ekopress, 2016, ISBN 978-80-87865-32-3.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague