Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
4MM106 – hodnocení

Související stránky

Písemka v semestru

 • Zpravidla v 9. týdnu výuky se na cvičení píše písemka, ve které je 6 příkladů a 1 otázka z teorie. Výsledek bude započten do celkového hodnocení.
  • Studenti, kteří budou mít na tento den zdravotní neschopenku, musí o tom emailem informovat cvičícího a neschopenku zaslat do týdne.
  • Náhradní termín pro řádně omluvené vypíše cvičící v 10.- 12. týdnu výuky. Pokud student písemku nenapíše do konce 12. týdne výuky, příslušný možný zisk propadá.
  • Pokud písemku nenapíše ze zdravotních důvodů, může být předmět na jeho žádost omluven. Omluvení předmětu vyřizuje RNDr. Richard Horský, Ph.D.

Zkouška

 • Zkoušková písemka bude mít 8 příkladů, ústní zkouška bude sestávat obvykle ze čtyř otázek.
  • Hodnocení těchto tří částí zkoušky bude postupně 20 %, 40 % a 40 %, tj. student může za první písemku získat maximálně 20 bodů, za zkouškovou písemku maximálně 40 bodů a za ústní část zkoušky maximálně 40 bodů.
 • Hodnocení studentů
90-100 bodů 1
75-89 bodů 2
60-74 bodů 3
50-59 bodů 4+
méně než 50 bodů 4

Literatura

Klůfa J.: Matematika pro Vysokou školu ekonomickou, Praha, Ekopress, 2016, ISBN 978-80-87865-32-3.

Požadavky ke zkoušce

Znalost základů teorie v rozsahu shora uvedené učebnice (matematické věty a definice), znalost řešení příkladů z této učebnice a jejich numerických variant.