Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Stručně o katedře

Související stránky

KATEDRA MATEMATIKY VŠE V PRAZE

Organizačně byla katedra zařazena na různých fakultách VŠE. Od r. 1993 je katedra součástí Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze.

Pedagogická činnost

Katedra matematiky od prvopočátku Vysoké školy ekonomické v Praze zajišťovala výuku základního kursu matematiky na všech fakultách VŠE a dále zajišťovala výuku specializovaných kursů matematiky pro obory řízené katedrami ekonomické statistiky, ekonometrie a ASŘ, později pro obory řízené katedrami statistiky a pravděpodobnosti, ekonomické statistiky, demografie, ekonometrie, informačních technologií, systémové analýzy a informačního a znalostního inženýrství (šlo o kursy pokročilé matematické analýzy, teorie matic, efektivní vyčíslitelnosti, algoritmů a logiky, numerické matematiky).

V současnosti zajišťuje katedra matematiky výuku základního kursu 4MM101 – Matematika pro ekonomy na čtyřech fakultách VŠE (Fakulta financí a účetnictví, Fakulta mezinárodních vztahů, Fakulta podnikohospodářská a Fakulta informatiky a statistiky), dále oborově povinného kursu 4MM103 – Matematika pro informatiky a statistiky, volitelného kursu 4MM121 – Calculus a podílí se na výuce předmětu (spolu s katedrou ekonometrie) 4EK112 – Matematické základy informatiky.

Publikační činnost

a) Učebnice a skripta pro zajištění výuky na VŠE

b) Články v odborných časopisech týkající se pedagogiky a metodiky výuky matematiky na vysokých školách, historie matematiky a informatiky, matematické analýzy, funkcionální analýzy, algebry, diferenciální geometrie, ekonometrie, statistiky, teorie pravděpodobnosti, statistické kontrole jakosti, teorii algoritmů, výpočtové složitosti, matematické informatice, konstruktivní matematice, aplikací matematiky a statistiky v ekonomii atd.

c) Příspěvky na mezinárodních konferencích publikované ve sbornících z těchto konferencí.

d) Vydávání časopisu Mundus symbolicus (Sborník katedry matematiky) – do roku 2012 vyšlo 20 ročníků.

Vědeckovýzkumná činnost

Do r. 1990 šlo o výzkumné úkoly SPZV věnované výuce matematiky na středních a vysokých školách, geometrii a teorii algoritmů.

Po r. 1990 katedra řešila několik úkolů grantové agentury FRVŚ pod vedením doc. Henzlera věnovaných výuce a inovaci výuky matematiky na VŠE, dále granty GAČR, které řešil prof. Klůfa a které se týkaly a týkají statistické kontrole jakosti.

Pracovníci katedry se aktivně účastnili a účastní mnoha mezinárodních konferencí.

Mezinárodní spolupráce

a) Od prvopočátku spolupracovala a dodnes spolupracuje katedra s katedrou matematiky VŠE (dnes Ekonomické univerzity) v Bratislavě jak v činnosti pedagogické, tak i v činnosti vědecké.

b) Spolupráce trvající více než deset let je s bruselskou Ekonomickou vysokou školou sv. Aloise

c) Nejen v rámci konferencí Aplikace matematiky a statistiky v ekonomii katedra spolupracuje s obdobnými katedrami Univerzity Mateja Belu v Banské Bystrici a Ekonomickou akademií ve Wroclavi.