Redakční rada

Předseda

Prof. RNDr. Jindřich Klůfa, CSc., Vysoká škola ekonomická Praha

Členové

Doc. RNDr. Jindřich  Bečvář, CSc., Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha

Doc. RNDr. Jan  Coufal, CSc., Vysoká škola ekonomická Praha

Prof. Ing. Richard  Hindls, CSc., Vysoká škola ekonomická Praha

Prof. Ing. Stanislava  Hronová, CSc., Vysoká škola ekonomická Praha

RNDr. Magdalena Hykšová, Ph.D., České vysoké učení technické Praha

Prof. Ing. RNDr. Jan Kodera, CSc., Vysoká škola ekonomická Praha

Doc. RNDr. Luboš  Marek, CSc., Vysoká škola ekonomická Praha

Prof. Ing. Bohumil Minařík, CSc., Mendelova univerzita Brno

Prof. RNDr.Ing. Petr Němec, DrSc., Česká zemědělská univerzita Praha

Doc. RNDr. Václav  Nýdl, CSc., Jihočeská univerzita České Budějovice

Prof. RNDr. Ing. František Peller, Ph.D., Ekonomická univerzita Bratislava

Prof. RNDr. PhDr. Antonín Slabý, CSc., Univerzita Hradec Králové

Doc. RNDr. Jan Slavík, CSc., Západočeská univerzita Plzeň

Prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc., Česká zemědělská univerzita Praha

Prof. RNDr. Rudolf  Zimka, Ph.D., Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica

Editor

RNDr. Irena  Sýkorová, Ph.D.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague