Pokyny pro autory

 

Uveřejňujeme články v českém nebo anglickém jazyce, které mají sudý počet stran, maximální počet je 14. U každého příspěvku je uveden krátký abstrakt, který je vždy v angličtině.

Časopis se tiskne černobíle, u barevných obrázků či grafů zvažte, zda v černobílé podobě neztratí přehlednost.

Dodržujte přesně způsob citace literatury, na každou položku v seznamu literatury musí být odkaz. Autorské korekturyje nutno zaslat zpět do redakce nejpozději do týdne.

Své příspěvky zasílejte ve formátu PDF na adresu sykorova@vse.cz .

 

Šablony

AMSTeX

LATeX

MSWord

 


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague