Archiv rubriky: Aktuality

Přípravné kurzy z matematiky

Již je možné přihlašovat se na přípravné kurzy z matematiky k přijímacím zkouškám.

Přípravné kurzy z matematiky

Průběžný test v ZS 2018/2019

V ZS 2018/2019 se průběžný test (4MM101 i 4MM106) bude psát v 9. výukovém týdnu.

Přípravné kurzy z matematiky

Opatření děkana FIS

Opatření děkana FIS č.2/2015 S účinností od 1. 10. 2015 se zakazuje používat při všech typech testů a zkoušek na Fakultě informatiky a statistiky mobilní telefony a jinou komunikační techniku. Porušení tohoto zákazu bude důvodem pro zahájení disciplinárního řízení. doc. RNDr. Luboš Marek, CSc Opatření děkana FIS č.2/2002 Každý student je povinen u zkoušek a […]

Přípravné kurzy z matematiky