Archiv rubriky: Aktuality

Náhradní termín

Náhrada za zrušený termín zkouškové písemky 4MM101 i 4MM106 ve čtvrtek 3. 1. 2019 (nahlášená bomba na VŠE) bude v pátek 4. 1. 2019 ve stejném čase a stejné posluchárně.

Náhradní termín

Přípravné kurzy z matematiky

Již je možné přihlašovat se na přípravné kurzy z matematiky k přijímacím zkouškám.

Náhradní termín

Opatření děkana FIS

Opatření děkana FIS č.2/2015 S účinností od 1. 10. 2015 se zakazuje používat při všech typech testů a zkoušek na Fakultě informatiky a statistiky mobilní telefony a jinou komunikační techniku. Porušení tohoto zákazu bude důvodem pro zahájení disciplinárního řízení. doc. RNDr. Luboš Marek, CSc Opatření děkana FIS č.2/2002 Každý student je povinen u zkoušek a […]

Náhradní termín

Průběžný test v ZS 2018/2019

V ZS 2018/2019 se průběžný test (4MM101 i 4MM106) bude psát v 9. výukovém týdnu.

Náhradní termín