Vzorce a literatura k přijímacím zkouškám

U přijímacích zkoušek z matematiky na VŠE budete mít k dispozici tyto vzorce (PDF).

 

Doporučená literatura:

Klůfa J.: Matematika k přijímacím zkouškám na Vysokou školu ekonomickou, Ekopress, Praha, 2017.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague