Přípravné kurzy z matematiky k přijímacím zkouškám

Vysoká škola ekonomická v Praze pravidelně pořádá přípravné kurzy z matematiky k přijímacím zkouškám na VŠE. Tyto kurzy jsou jediné, ve kterých vyučují pracovníci katedry matematiky VŠE. Absolvování kurzu výrazně zvětšuje šanci na úspěch u přijímacího řízení. Kurzy jsou v rozsahu 52 hodin, 40 hodin a 32 hodin.

Přípravné kurzy k přijímací zkoušce 2017/2018

Matematika

 Rozsah kurzu    Termín konání    Cena
52 hodin 16. 10. 2017 – 22. 4. 2018 3.744,- Kč
40 hodin 18. 11. 2017 – 15. 4. 2018 2.880,- Kč

Aktuální nabídka kurzů (po naplnění kurzů bude rozšířena):

52 hodin

40 hodin

Veškerá výuka bude probíhat v budově VŠE na Jižním Městě.

Areál Jižní Město:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Ekonomická 957
140 00 Praha 4 – Jižní Město

Spojení: Z Hlavního nádraží nebo autobusového nádraží Florenc – metrem C do stanice Chodov, poté autobusem č. 177 do zastávky Volha.

Zápis do kurzů

UPOZORNĚNÍ: Pouze tyto kurzy matematiky a kurzy pořádané fakultou managementu VŠE v Jindřichově Hradci mají požadovaný odborný kredit garantovaný katedrou matematiky a katedrami jazyků VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická nedává záruku za odbornou úroveň nabízených obdobných kurzů, prezentovaných jako příprava k přijímací zkoušce na VŠE.

Doporučená literatura: Klůfa J.: Matematika k přijímacím zkouškám na Vysokou školu ekonomickou, Ekopress, Praha, 2017.

Požadavky k přijímací zkoušce z matematiky odpovídají obsahu shora uvedené knihy.


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague