Termíny

1.7.2017 - 31.8.2017 - Hlavní prázdniny

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Přípravné kurzy z matematiky k přijímacím zkouškám

Vysoká škola ekonomická v Praze pravidelně pořádá přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na VŠE z matematiky. Kurzy z matematiky jsou jediné přípravné kurzy, ve kterých vyučují pracovníci katedry matematiky VŠE.

Přípravné kurzy k přijímací zkoušce 2016/2017

Matematika

 Rozsah kurzu    Termín konání    Cena
32 hodin – intenzivní 10. 3. – 28. 4. 2017 2.305,- Kč

Výuka probíhá jednou týdně čtyři vyučovací hodiny v PÁTEK od 15:30 do 18:45 hodin v budově VŠE na Jižním Městě.

Zápis do kurzů
  • Přihlašuje se pouze elektronicky na adrese bunnykuba@email.cz .

UPOZORNĚNÍ: Pouze tyto kurzy matematiky a jazyků a kurzy pořádané fakultou managementu VŠE v Jindřichově Hradci mají požadovaný odborný kredit garantovaný katedrou matematiky a katedrami jazyků VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická nedává záruku za odbornou úroveň nabízených obdobných kurzů, prezentovaných jako příprava k přijímací zkoušce na VŠE.

Doporučená literatura: Klůfa, J., Langhamrová, J.: Matematika – Příprava k přijímacím zkouškám na VŠE, Ekopress, Praha, 2015.