4MM101 – testy

 
Větší množství řešených a neřešených variant průběžných i závěrečných testů je uvedeno v učebnici:
 
Otavová M., Sýkorová I.: Matematika k bakalářským zkouškám na VŠE. Praha, Ekopress, 2014, ISBN 978-80-87865-15-6

mat_bzk

 

 

 


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague