Termíny

1.7.2017 - 31.8.2017 - Hlavní prázdniny

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Členové katedry

Související stránky

Vedení katedry

Vedoucí katedry: prof. RNDr. Jindřich Klůfa, CSc.
Zástupce vedoucího katedry: doc. RNDr. Jan Coufal, CSc.
Tajemnice katedry: RNDr. Irena Sýkorová, Ph.D.
Sekretariát katedry: Bc. Jana Buncová

Členové katedry

Jméno a příjmení E-mail Kancelář Telefon
 Profesor
prof. RNDr. Jindřich Klůfa, CSc. klufa@vse.cz NB 381
JM 204
+420224095492
+420224094244
Docenti
doc. RNDr. Jan Coufal, CSc. coufal@vse.cz JM 227 +420224094248
doc. RNDr. Miloš Kaňka, CSc. kanka@vse.cz NB 381
JM 228
+420224094249
Odborní asistenti
Ing. Petra Dotlačilová petra.dotlacilova@vse.cz JM 225 +420224094243
RNDr. Petr Glivický, Ph.D. petr.glivicky@vse.cz JM 230 +420224094246
RNDr. Richard Horský, Ph.D. rhorsky@vse.cz JM 223 +420224094241
Mgr. Josef Janák josefjanak@seznam.cz JM 230 +420224094246
Ing. Nikola Kaspříková, Ph.D. kasn01@vse.cz NB 381
JM 212
+420224094234
RNDr. Jana Krejčová, Ph.D. krejcovajana@gmail.com JM 225 +420224094243
RNDr. Jiří Nečas necas@vse.cz JM 215 +420224094240
Mgr. Jan Novák, Ph.D. jan.janno.novak@gmail.com JM 215 +420224094240
Miroslava Otavová, prom. mat. otavova@vse.cz NB 381
JM 214
+420224094233
RNDr. Irena Sýkorová, Ph.D. sykorova@vse.cz JM 213 +420224094235
Externí spolupracovníci
doc. RNDr. Slavomír Burýšek, CSc. burysek@vse.cz JM 224 +420224094242
doc. RNDr. Věra Burýšková, CSc. buryskov@vse.cz JM 224 +420224094242
RNDr. Lada Eliášová eliasova@vse.cz JM 229 +420224094229
Ing. Tomáš Zeithamer, Ph.D. zeith@vse.cz JM 226 +420224094236
Mgr. Eva Zelinková zelineva@gmail.com JM 213 +420224094235
doc. RNDr. Jaroslav Zhouf, Ph.D. zhoj01@vse.cz JM 215 +420224094240
Miroslava Bauerová mmbauerm@gmail.com
Sekretariát
Bc. Jana Buncová jana.buncova@vse.cz JM 205 +420224094247